CSOPORTOK
img_8_8816_1360676089

Csiga csoport

Kiscsoport 2019/2020
Csiga csoportunk kis Csigái, szeptemberben kezdték meg az óvodát. Csoportunkba 25 kisgyermek jár, 12 kislány 13 kisfiú. Szeptemberi hónapunk a beszoktatás és az "ismerjük meg egymást" időszaka, amikor az Anyukák, Apukák egyre hosszabb ideig hagyják itt gyermeküket az óvodában. Ekkor kezdik el megszokni az új környezet és az új közösséget. Célunk, hogy a gyermekek pozitív élményekkel gazdagodjanak, minél családiasabb és szeretett teljesebb légkört próbálunk biztosítani a gyermekek számára.
Csoportunk tagjai igazán vidám, érdeklődő, mozgékony, huncut kis Csigák. Napközben sokat énekelünk, mondókázunk, mesélünk. Szeretnek kézműveskedni, sokat mozogni és rengeteget játszani. Fontos számunkra, hogy a gyermekek az élményeken keresztül rengeteg tapasztalatot, ismeretet szerezzenek.

img_5_4180_1360676550

Pillangó csoport

Kiscsoport 2019/2020
Csoportunk új, kiscsoport - 17 kis pillangót várunk ide.
Fő célunk az, hogy a kis pillangókat beszoktassuk a csoportba, elősegítsük beilleszkedésüket. A befogadást segíti az elfogadáson alapuló, barátságos, családias légkör, valamint az óvoda és a csoport szokásainak, szabályainak kialakítása és elsajátítását. Mindezt példaadással, pozitív megerősítéssel, folyamatos visszajelzéssel, és -szükség szerinti- segítségadással támogatjuk.
A gyermekek számára biztosítjuk a szabad játékot: építhetnek, autózhatnak, babázhatnak, társasozhatnak, az asztaloknál színezhetnek, gyurmázhatnak, nyomdázhatnak.
Azt már most látjuk, hogy szeretnek mondókázni, énekelni, táncolni, mesét és verset hallgatni, mondani - nyitottak az újra. A tevékenységek kezdeményezésekor segítségünkre vannak a "varázsmondókáink", valamint a "Mesetündér", és a "Versapó".
Az is látható, hogy mindenki szeret mozogni, szívesen futkároznak, homokoznak, bujkálnak a szabad levegőn. Az óvoda udvarát fokozatosan, közösen fedezzük fel, s próbálunk ki minden játékot, ismerjük meg a lehetséges játszó tereket.
Tervünk, hogy -a szülők kérését figyelembe véve- megünnepeljük a csoportban a gyermekek születésnapját, s apró ajándékkal kedveskedjünk az ünnepeltnek.
Szeretnénk, ha a pillangós gyerekek az új iránt nyitottak, érdeklődők, befogadók lennének, ha a mozgásos-értelmi-szociális képességeik, a személyiségük megfelelően fejlődne. Ezért a témáinkat több oldalról megközelítve, komplexen, a gyermekek és a csoport életkori és egyéni fejlettségi szintjeinek megfelelően dolgozzuk fel.

img_6_6810_1360675926

Piros alma csoport

Kiscsoport 2019/2020
Csoportunk ismétlő kiscsoport, 22 gyermek jár ide 10 kisfiú és12 kislány. 6 gyermekkel bővült idén a csoportunk, így 2 hét beszoktatással telik. Az anyukák egyre hosszabb ideig hagyják itt a gyermekeket, akik kezdik megszokni az új környezetet, közösséget.Testi közelséggel, meghallgatással, megértéssel, símogatással, közös játékkal hozzásegítjük őket a beilleszkedéshez, alkalmazkodáshoz. Mindennapos mozgással, levegőn tartózkodással, az életkoruknak megfelelő napirenddel pedig a testi nevelést végezzük. Számukra vonzó játékokat, programokat ajánlunk fel, melyek a kíváncsiságukat elégíti ki,és hozzájárul a közösségi neveléshez is.Célunk, hogy a közösen átélt élmények, felfedezések, a megszerzett tapasztalatok által érdeklődő, nyitott gyermekekké váljanak. Pozitív érzelmek kimutatásával és megerősítésével a kulturált, udvarias beszéd és helyes viselkedés átvételére buzdítjuk a gyermekeket. A családias, nyílt, szeretetteljes légkörben megismerjük a gyermekeket és ezek ismeretében tervezzük meg az egyéni fejlesztésüket. Legtöbbször mozgás, beszélgetés, játék közben zajlik a gyakorlás.
Csoportunkra jellemző a vidámság, találékonyság. Kis rásegítéssel szeretnénk ha kreatívvá, alkotóvá válnának a gyerekek. Ennek érdekében gyűjtögetünk sok mindent, amiből majd valami "kincs" készül. Szeretnénk, ha a gyermekek átvennék tőlünk a Zöld szemléletet. Nap mint nap tevékenységeink közben megemlítjük és gyakorlatban is alkalmazzuk, hogyan kell óvni a természetet. Együtt veszünk részt a természeti ünnepeken( Víz világnapja, Föld napja, Madarak-fák napja)és a különböző környezetszépítő programokon( szemétszedés, virágosítás). Magyarázataink által szeretnénk, ha megértenék, hogy egy kisóvodás is tud tenni a környezetéért.
Csoportunkban mindenfajta játékeszköz megtalálható, mely a képességek kibontakoztatásához járul hozzá. Népszerűek a szerepjátékok. Kislányok a babákkal játszanak szívesen, vagy boltost, főzöcskét kis csoportokban. A fiúk tűzoltósat, fa vonat és pálya építését, szerelést, horgászást szeretnek játszani. Kedvelt tevékenységük a dominózás, memória, s egyre több türelmük van társasjátékozni is. Szívesen hallgatnak mesét egyre nagyobb figyelemmel. Az állatszereplők tulajdonságaiban sokszor önmagukat fedezik fel, példát kapnak jó és rossz cselekedetekre és a képzelő erejük is fejlődik. A mese eljátszását már egyre többször kérik.
Szeretnénk, ha már idén egyre önállóbbak lennének, önbizalmuk fejlődne és átélnék az "én már ezt is tudom" érzést.

img_7_3103_1453193448

Süni csoport

Kiscsoport 2019/2020
A sünisek nagyobb része (16 kisgyermek) a tavalyi évben már beszokott.Nekik ismerős az óvodiélet.Hozzájuk érkeztek új kisgyermekek,aki még ismerkednek az óvoda mindennapjaival,a pedagógusokkal,dadus nénivel!
Célunk, hogy a beszoktatástól kezdődően összetartó kis közösségé kovácsolódjunk, törekedve arra, hogy a közösségben minden kisgyermek megtalálja a helyét s örömmel lépje át reggelente az óvoda kapuját. Mindennapjainkban helyet kap a mese, a vers, ének, és mozgás, s mindemellett a legfontosabb a közös játék. Színes, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal, a hagyományok őrzésével, a környezettudatos magatartás fontosságának megéreztetésével igyekszünk gyermekeink óvodás éveit tartalmassá, maradandó emlékekkel gazdaggá tenni.Biztatjuk, és motiváljuk őket az önálló, kreatív tevékenységekre, kisebb feladatok vállalására. Igyekszünk barátságos, elfogadó gyermekeket nevelni, akik empatikusan fordulnak egymáshoz, és környezetükhöz.

img_13_6970_1390901902

Tulipán csoport

Középső csoport 2019/2020
"Tulipános kis középsőseink", igazi, szeretettel teli, huncut, vidám, érdeklődő, örökmozgó gyermekek. Mi felnőttek, szívvel-lélekkel azon dolgozunk, hogy nyitott, támogató és biztonságot nyújtó légkörben nevelődjenek, amelyben valamennyien jól érezzük magunkat. Pedagógiai szemléletünkben, a gyermekek iránti tiszteletet, és a bő kézzel mért szeretetet tartjuk alapvető értéknek. Célunk az, hogy a gyermekekkel együtt eltöltött idő "MINŐSÉGI" legyen. Az élménypedagógiára építve, fejlesztjük a gyermekeket intellektuálisan, szociálisan és mozgásukban. Nálunk, mindig történik valami érdekes, új, felfedezésre váró dolog, melyben, mindenki a saját ütemében vehet részt, következetesen építve, az egyéni bánásmódra és a differenciált nevelésre. Szakmai munkánkban semmi sem történik "véletlenül", minden tevékenységünket, a tudatosság szövi át. Fontos, a végtelen türelem, a meghitt, közös beszélgetések, a sok-sok mese, a jó hangulatú együtt éneklés és gyermektánc. Szívesen kézműveskedünk, ügyesen tornázunk, okosan számolunk és rengeteget játszunk. A gyermekek, nap, mint nap, olyan szeretetteljes-ölelésekkel térhetnek haza az óvodából, melyek segítenek az érzelmi intelligenciájuk fejlődésében, és kialakulhat az együvé tartozás jó érzése. Társas célkitűzésünk legfontosabbja, hogy ne csak magukat tiszteljék, hanem EGYMÁST is.
Nevelésünket akkor érezzük sikeresnek, ha együttműködésre fogékony, derűs, barátságos gyermekeket tudhatunk a Tulipán csoportban, akik örömmel várják egymást, empatikusak, és segítőkészek. Közös erővel, és tiszta szívvel képessé válunk a "közösség kovácsolásra".

img_11_8855_1360678748

Szivárvány csoport

Nagy- Középső csoport 2019/2020
A 3. tanévet kezdte együtt a csoport az idei tanévben, csak egy kislány érkezett újonnan hozzánk. Középső csoportosok lettünk, 14 fiú és 11 lány.
Az idei évben is célunk, hogy a gyermekek nyugodt légkörben töltsék napjaikat. Tudjanak együtt, egyezkedve sokszínű játékszituációban, a másik személyiségét elfogadva tevékenykedni.
Továbbra is segítjük a szerepjátékok közösségformáló, a szocializációt segítő alakítását a megfelelő eszközök, hely és idő biztosításával. A fejlesztő-logikai játékoknál az ok-okozati összefüggések megláttatásán kívül a szóbeli kifejező készség fejlesztése az egyik fő célkitűzésünk. Amikor az időjárás engedi, a szabadban-udvar, focipálya, tópart, hegy biztosítjuk a gyermekek számára a változatos mozgás és játék lehetőségeket, lehetőséget biztosítunk a külső világ közvetlen megfigyelésére, megismerésére.
A mindennapos mesénél már a dramatikus feldolgozásra többször lesz lehetőségünk, mert egyre többen vállalnak bátran szerepet a mesénél.
A gyermekek érdeklődési köre igen tág, jól motiválhatóak a legtöbben. A megismerő tevékenységeket programunknak megfelelően lehetőleg a szabad játékból kezdeményezzük, játékba építjük be. Így fejlődik kreatívításuk, kommunikációjuk, empátiás készségük, probléma megoldó képességük. Nyelvi kifejezőkészség növelésére már gyakrabban iktatunk be nyelvtörőket.

img_9_9734_1360678714

Csipet-csapat csoport

Nagy- Középső csoport 2019/2020

Sziasztok!
Mi vagyunk a Csipet- Csapat csoport!

Képzeljétek! 29- en vagyunk a csoportban. Nagyon vártuk már a találkozást. Megismertük, új társunkat is. Nagyon tetszik nekünk a szép csoportszobánk, ami barátságos, sok- sok érdekes játékkal teli. Az óvó nénik nagyon sok mesét, verset, mondókát tudnak, és azt mind el is mondják nekünk. Énekelgetünk is. Gyakran maszatosak leszünk a festéktől, gyurmától, de az óvó nénik ezt nem bánják! Kedvencünk a tornaszobában futkározás, a sok mozgás… és már sok eszközt ki is próbáltunk! Néha ugyan még hiányzik nekünk anya, apa, de azért jól érezzük magunkat! Gyakran huncutkodunk, és feszegetjük a határainkat, vagy éppen rácsodálkozunk dolgokra, ilyenkor az óvó nénik türelemmel fordulnak felénk, mindent elmagyaráznak, megmutatnak és nem is haragszanak ránk! Sokat dajkálnak, simogatnak, mosolyognak, vígasztalnak, ha szomorkodunk, és mi, az ölükben biztonságban érezzük magunkat, ezért hamar megnyugodunk, érezzük, hogy szeretnek bennünket. Nem is értjük, hogy fér el ennyi kisgyerek Hajni néni, Nelli néni, Éva néni, Anna néni szívében! Tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. Képzeljétek! Azt ígérték az óvó nénik, hogy sokat kirándulunk, kalandozunk majd, megtanuljuk, hogyan védjük a környezetünket, vizsgálódunk a parkban, megismertetnek bennünket a hagyományokkal. Azt is mondták, hogy ünnepelni is fogunk, jön majd a Mikulás, lesz nagy karácsonyfánk, sok ajándékkal. Maskarába is öltözünk, jön hozzánk a nyuszika, lesz majd sok móka és kacagás. A mi óvó néniink azt is tudják, és azt mondják rólunk, hogy:
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben!
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül!
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más!
Mindegyik különleges!
Mindegyik gyönyörű!”
(ismeretlen szerző)

Tudjuk, hogy minden gyermek egyedi és megismételhetetlen, és mindegyik gyermek más tempóban, ütemben fejlődik. Egy- egy gyermek életkori sajátossága, egyéni fejlődési üteme határozza meg, hogy milyen magasra tud repülni. Ezért mi odafigyelünk, segítjük, megtámogatjuk abban, hogy önmaga kibontakozhasson, s így egyre magasabbra szárnyalhat. Fontosnak tartjuk a gyermekek személyiségének, képességeinek minél alaposabb, mélyebb megismerését. Megfelelő teret, játékos megtapasztalást biztosítunk, a tevékenységek széles lehetőségeinek, ahol bármelyikük lehet eredményes és a kis közösségünk hasznos tagja. Odafigyelünk arra, hogy ki miben különleges, miben más. Szeretettel, törődéssel, odafigyeléssel fordulunk feléjük, követjük belülről fakadó szükségleteiket. Célunk, az oldott derűs, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkör biztosítása, ahol szabadon szárnyalhatnak, ahol a gyerekek megmutatják nekünk, mi minden van bennük! Ennek a „titoknak” a birtokában, az egyéni bánásmód és differenciált nevelés elvét alkalmazva fejlesztjük képességeiket, megismerő funkciójukat, segítjük a magasabb rendű érzelmeik kibontakoztatását.
Bízunk abban, hogy, a szülőkkel együttműködve alkalmassá válunk arra, hogy közös tevékenykedésünk, kitartó, közös munkánk gyümölcseként olyan gyerekeket neveljünk fel, akik megbecsülik az értékeket, méltán lesznek büszkék a magyar népi kultúrájukra, s szilárd jellemű felnőttekké válnak, akik nem rombolni, hanem építeni fognak egy szebb jövőt!img_10_3320_1360676577

Katica csoport

Nagy- Középső csoport 2019/2020
A Katica csoportosok többsége (17 gyermek) már több éve jár csoportunkba, mely szeptembertől 13 gyermekkel bővült. 10 gyermek óvodánk más csoportjaiból, 3 gyermek más intézményből érkezett. Célunk,hogy a más-más közösségből érkező gyermekeket összetartó, egymást elfogadó és szerető közösséggé formáljuk, ahová a gyermekek reggelenként örömmel érkeznek és délután élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva távoznak. Feladatunk a szeretetteljes, elfogadó és támogató légkör megteremtése. A gyermekek egyéni fejlettségi szintjének, jellemvonásainak megismerése segíti munkánkat, hogy annak eredményeképpen önmagukhoz képest a legoptimálisabban fejlődhessenek. Nagycsoportos gyermekeink esetében célunk, hogy iskolaéretten, megfelelően fejlett készségekkel és képességekkel, gazdag ismeretanyag birtokában kezdhessék majd az általános iskolát. Középsős korú gyermekeink esetében is kiemelt fontosságú ismereteik,tapasztalataik széles körű gyarapítása és elmélyítése. Csoportunk életében napi szinten jelen van a mesélés, verselés, éneklés és az ezekhez kapcsolódó dramatikus játékok, melyek a gyermekek személyiségformálásán túl jelentős szerepet kapnak a közösség építésében is. Törekszünk arra, hogy minél több időt töltsünk a friss levegőn szabad játékkal, mozgással. Ebben a nevelési évben a mozgáskultúra fejlesztését és a változatos mozgásformákkal való ismerkedést az óvodában szervezett mozgásos tevékenységek mellett a a fakultatív programok keretén belül válaszható korcsolya oktatás is biztosítja. Az óvoda környékén, a tóparton tett séták során ismerkedünk lakóhelyünk élővilágával, természeti és társadalmi környezetével, miközben törekszünk a gyermekek környezettudatos magatartásának formálására (környezetvédelem, fenntarthatóság). Mindennapi, de a pedagógusok által tudatosan tervezett és szervezett tevékenységek során a gyermekek játékos módon,szinte észrevétlenül ismerkedhetnek meg a matematika világával is. Kreativitásukat, finommotorikájukat és kitartásukat fejlesztik a különböző ábrázoló tevékenységek, melyek során sokféle eszköz és technika kipróbálására adódik lehetőség.
Az óvodáskorú gyermekek legalapvetőbb tevékenysége a játék, mely átszövi mindennapjaikat. Hiszünk a szeretetteljes, következetes nevelés erejében. Személyes példánkkal is törekszünk rá, hogy a gyermekeink örömmel, felszabadultan tudjanak együtt játszani, kíváncsiak és elfogadóak legyenek egymás véleményére, empátiával és segítőkészen forduljanak társaik és tágabb környezetük felé.

img_3_7475_1360675248

Maci csoport

Nagycsoport 2019/2020
Jelenleg a csoportlétszámunk 30fő, ebből az év végén két gyermek ment el, de szeptember elejére kettő gyermekkel újra kikerekedett a létszámunk. Nagy csoport lévén figyelmet fordítunk azon készségek, képességek fejlesztésére, melyekre az iskolai oktatás épít. Differenciálás, az egyéni bánásmód elvén, egyénenként a szükséges területeket fejlesztjük. Leggyakoribb fejlesztendő részképességek, a térbeli tájékozódás bizonytalansága, figyelem terjedelmének, és koncentráltságának gyengesége, illetve a finommotorika hiányosságai.
Nagy csoportra már barátságok alakulnak, mélyülnek el. Gyakoroljuk a társas együttélés szabályait. Szeretnénk, ha szociálisan érzékenyek lennének, s olyan erkölcsi értékek, mint az igazmondás, segítségnyújtás, türelem, egymásra figyelés, megbocsájtás, bocsánat kérés, elfogadás, személyiségükbe épülne. Konkrétan megfogalmazott dicsérettel szeretnénk a csendesebb gyermekek önbizalmát emelni, és tudatosítani értékeit.
Nagy csoportban is az óvodai életet áthatja a játékosság, az élményszerűség. A mindennapok során a gyermekek komfortérzetének biztosításával szeretnénk, hogy később az óvodából kikerülve jó szívvel emlékezzenek ezekre az évekre.

img_4_7460_1360675495

Nyuszi csoport

Nagycsoport 2019/2020
2019 szeptemberében 16 gyermekkel kezdtük meg a nyuszi csoportot. Iskolába készülő nagycsoportosok lettünk. Mindemellett két kiscsoportos gyermek is erősíti a nyuszisokat.
Mindennapjainkat derűs, meleg csoportszobánkban töltjük, ahol a gyerekek szívesen legóznak, autóznak és várat építenek. A babakonyhában a lányok finomakat főzhetnek, süthetnek.
Napközben sokat éneklünk, mondókázunk és játszunk. Csoportunkban nemcsak az óvónénik mesélnek, hanem a gyermekek is, melyet bemutatnak a kicsiknek bábelőadás keretein belül.
Az óvodai életünk során többször sétálunk a szabadban, így a gyermekek ismerkedhetnek és felfedezhetik a minket körülvevő környezetet.
Mindig figyelünk a korcsoportnak megfelelő ismeretszerzésre, élménygazdag óvodai napok biztosítására, amit sokszor fűszerezünk később is emlékezetes közös programokkal.
Ehhez kívánunk Mindenkinek tartalmas, és szép együtt eltöltött napokat.